Prawo sportowe

Kancelaria – jako jedna z nielicznych firm prawniczych w Polsce – zajmuje się kompleksowo problematyką szeroko pojętego prawa sportowego.

Zmieniające się warunki makroekonomiczne, postępująca komercjalizacja i globalizacja sportu , a także zmiany przepisów prawnych regulujących uprawianie sportu i organizację współzawodnictwa sportowego wymuszają na podmiotach funkcjonujących w sporcie  korzystanie z wyspecjalizowanej obsługi prawnej, świadczonej przez prawników posiadających wiedzę nie tylko w zakresie prawa powszechnego , ale także regulacji wewnętrznych polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych.

Z drugiej strony coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na współpracę z podmiotami sportowymi, w charakterze reklamodawców, sponsorów czy inwestorów, co powoduje konieczność funkcjonowania w środowisku działającym w specyficznym otoczeniu prawnym, regulowanym przez normy prawne zdecydowanie odbiegające od standardów znanych w działalności gospodarczej.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną sportu Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego i sportowców.