Organizacje pozarządowe

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów zaliczanych do sektora organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej , w której organizacje te funkcjonują . Doradztwo kancelarii obejmuje zarówno usługi świadczone w procesie rejestracji , funkcjonowania, współpracy z organami nadzoru w odniesieniu do fundacji jak też kompleksową obsługę procesu powstawania i działania stowarzyszeń i związków stowarzyszeń.

Kancelaria prowadzi obsługę tych organizacji zarówno w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności gospodarczej jaki całokształtu działalności statutowej.

Oferta kancelarii kierowana jest także do podmiotów ubiegających się lub posiadających już status organizacji pożytku publicznego , w szczególności podmiotów korzystających w swojej działalności ze środków publicznych. W tym zakresie doradztwo obejmuje także podmioty funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały powołane w innym celu niż osiąganie zysku z prowadzonej działalności gospodarczej.