Kościoły i związki wyznaniowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną kościelnych osób prawnych i innych kościelnych jednostek organizacyjnych. Doradztwo kancelarii obejmuje sprawy majątkowe, w tym związane z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą a także inne sprawy związane z funkcjonowaniem tych osób, w tym w obszarze działalności charytatywnej, opiekuńczej i edukacyjnej.