Zasady współpracy

Kancelaria w elastyczny sposób, dostosowany do potrzeb każdego Klienta, ustala zasady współpracy i wynagradzania za świadczone usługi.

Klientom ceniącym częsty kontakt z Kancelarią, jak również formułę stałego wynagrodzenia , bez względu na ilość zlecanych usług i poświęcany Klientowi czas, oferujemy możliwość współpracy na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego. W tym wariancie Kancelaria wraz z Klientem ustala wysokość wynagrodzenia na podstawie przeciętnego zapotrzebowania na usługi Kancelarii, zaś wynagrodzenie Kancelarii jest niezależne od faktycznego nakładu pracy Kancelarii w poszczególnych miesiącach.

Klienci, którzy potrzebują wsparcia Kancelarii stale, lecz w różnych okresach czasu w odmiennym zakresie, Kancelaria oferuje współpracę w formie ryczałtowo-godzinowej, zapewniającej Klientowi w ramach ryczałtu określoną liczbę godzin świadczenia usług, zaś w przypadku przekroczenia tego czasu, rozliczenie usług dodatkowych w oparciu o ustalone w umowie zasady.

Klientom zainteresowanym okazjonalną pomocą prawną, oferujemy możliwość współpracy na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych.  Rozliczenie pomiędzy Klientem i Kancelarią odbywa się na podstawie kart czasu pracy, obejmujących wykaz świadczonych w danym miesiącu usług na rzecz Klienta i czas ich realizacji.

W indywidualnych przypadkach, zwłaszcza w sprawach procesowych, Kancelaria oferuje możliwość współpracy w oparciu o bazowe jednorazowe wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągniętego rezultatu.